Lektion 14 – Gud skapade inte en meningslös värld.

Gud skapade inte en meningslös värld.

Här kommer den nu – anledningen till att en meningslös värld är inte kan existera. Det Gud inte skapade existerar inte. Och allt som verkligen existerar, existerar så som Han skapade det. Det du tror är sanningen om världen har du skapat i din tankevärld, ofta tillsammans med många andra.

Vi skapar ju tillsammans också kollektiva sanningar. Men det spelar ingen roll, de är en del av din tankerepertoar.

Jag tampas här med lusten att byta ut begreppet ”Gud” och ”Han” mot ”Den universella kärlekskraften som allt är skapat från” och ”Det” – men låter kursen få tala sitt språk. Jag tror att språket här är till för att kristna i väst ska känna igen språkbruket. Det är skrivet i väst för en västerländsk kristen publik. För mig personligen blir det svårt då jag har alldeles för många referenser till gud och att tillskriva gud ett pronomen, som om gud är en person, är mycket komplext i en modern värld, enligt mig.

Men jag inser ju samtidigt att det jag skriver nu helt och hållet är tankar som är meningslösa, hör hemma i det förgångna och därför inte är sanna… Så jag låter det få vara så här, låter dig ta till dig kursen i den takt den ges med den vokabulär den innehåller.

Publicerad av Mona

Certifierad Kundaliniyogalärare, ständig student i En kurs i mirakler och Vipassana-älskare. Sökare och hittare. Människa och vädur.