Lektion 13

En meningslös värld framkallar rädsla.

Här kommer trösten för dig som hade jobbigt med att acceptera meningslösheten. För ingenting som existerar är meningslöst.

Det är bara det att det du tror existerar är meningslöst. Lär dig acceptera det meningslösa så frigör du dig och gör dig tillgänglig för det som har all mening i världen.

Här kommer en del nya begrepp in i bilden – gud, egot och separation. Du får hitta ett eget sätt att formulera dessa begrepp, lektionerna kommer att ge dig guidning.

Jag gör ett försök att förklara de här begreppen kortfattat här.
Enligt teoridelen i En kurs i mirakler är egot en del av dig själv som har ett enda syfte – att få dig att känna dig speciell. Och Gud är sanningen – kärleken – kraften som håller oss samman – och visar en värld där vi alla är samma – vi är en. Den som identifierar sig med egot kommer alltså att uppleva en separation, vilket är motsatsen till det som är sanningen.

Källan till konflikter och känslor som depression, ensamhet, olycka kan alltså tillskrivas att vi identifierar oss med den del av oss själva som inte är sann.

Och för att säkerställa att vi inte uppfattar detta – att vi inte lever i sanning – kommer egot att ge det meningslösa en mening. Därför ser vi ingen anledning i att ändra på hur vi tänker och ser på världen, för vi uppfattar ju den som om den vore sann…

Men där under – där väntar den verkliga sanningen på att bli hittad, och lyssnad på.

Ungefär så tolkar jag det.

Publicerad av Mona

Certifierad Kundaliniyogalärare, ständig student i En kurs i mirakler och Vipassana-älskare. Sökare och hittare. Människa och vädur.